Czy zgoda pacjenta jest dobrowolna?

Duński organ nadzoru wydał decyzję w sprawie szpitala, który na swoim Instagramie publikował wizerunki pacjentów za ich zgodą. Organ nadzoru podjął w wątpliwość, czy zgody takie były rzeczywiście dobrowolne. Obywatel Danii złożył skargę do duńskiego organu ochrony danych w związku z opublikowaniem swojego zdjęcia na koncie Instagram Szpitala Uniwersyteckiego w Aarhus. Na tej podstawie w dniu 19 grudnia 2022 r. organ ochrony danych wszczął dochodzenie przeciwko Regionowi Danii Środkowej (administratorowi danych). Podczas postępowania organ ustalił, że konto na Instagramie regularnie publikowało zdjęcia i filmy z codziennego życia ze szpitala. Pokazywało zdjęcia pacjentów, personelu i krewnych. Było aktywne od czerwca 2015 r.,miało ponad 15 000 obserwujących oraz ponad 1400 postów. Przegląd konta ujawnił również, że istniały posty ze zdjęciami i informacjami o pacjentach z 2016 roku. W niektórych przypadkach zawierały one informacje o stanie zdrowia.

/więcej/