Czym są pseudonimizacja i anonimizacja danych osobowych?

Pseudonimizacja i anonimizacja to pojęcia, które dosyć często występują w odniesieniu do przetwarzania danych. Pomimo tego, że oba te terminy nierozerwalnie związane są z ochroną danych osobowych, to znacznie się od siebie różnią.

/więcej/