Dzieci chcą wiedzieć, jak chronić dane osobowe w erze nowych technologii

Dziecko ma prawo do prywatności i prawo ochrony dóbr osobistych, dlatego warto także zachęcać je do poszerzenia wiedzy o ochronie danych osobowych. A jak pokazują doświadczenia programu „Twoje dane – Twoja sprawa” uczniowie mają też niezłe pomysły, jak edukować o ochronie danych osobowych np. seniorów. Dzieci są bardzo podatne na zagrożenia. Nie zawsze wiedzą, jak chronić się przed niebezpieczeństwami wynikającymi z dzielenia się własnymi danymi osobowymi za pomocą nowych technologii. Kiedy przetwarzane są dane dotyczące dzieci, nie tylko zwiększa się istniejące ryzyko wyrządzenia im szkody, ale także te same dzieci narażane są na nowe jego rodzaje związane m.in. z nieuprawnionym ujawnieniem ich danych nieznanym osobom, a następnie próbami wyłudzenia od dziecka lub jego najbliższych dalszych informacji na ich temat czy wykorzystaniem posiadanych informacji w krzywdzący dziecko sposób. W konsekwencji nieostrożnego działania w sieci, dzieci mogą stać się ofiarami cyberprzestępców. Warto tu podkreślić szkodliwe działania rówieśników z chęci zemsty, złośliwości, dla rozrywki, którzy mogą wykorzystać dane i obrazy udostępniane przez dzieci, ale także ich rodziców (nawet kilka lat wcześniej).

/więcej/