EROD publikuje wiążącą decyzję dotyczącą WhatsApp

Platforma WhatsApp IE została ukarana przez irlandzki organ nadzorczy (Data Protection Commission, dalej: DPC) administracyjną karą pieniężną w wysokości 5,5 mln euro w następstwie wiążącej decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie rozstrzygania sporu z dnia 5 grudnia 2022 r. EROD poleciła DPC zmienić projekt decyzji, tak aby spełniała wymogi zgodności z prawem przetwarzania danych i zasady rzetelności oraz przewidzianych w projekcie środków naprawczych. EROD uznała, że WhatsApp IE niewłaściwie oparła się na umowie, jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. W konsekwencji EROD poleciła irlandzkiemu organowi nadzorczemu uwzględnić naruszenie art. 6 ust. 1 RODO oraz naruszenie zasady rzetelności z art. 5 ust. 1 lit. a) RODO.

/więcej/