Europejska Rada Ochrony Danych uruchomiła narzędzie do audytu stron internetowych

Oprogramowanie, które zostało opracowane przez specjalistę z grupy ekspertów wspierających Europejską Radę Ochrony Danych, ma charakter otwarty i wolny. Może być wykorzystywane zarówno przez audytorów prawnych i technicznych w organach ochrony danych, jak i przez administratorów i podmioty przetwarzające, chcących przetestować własne strony internetowe. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) uruchomiła narzędzie do audytu stron internetowych, które może pomóc w analizie zgodności stron internetowych z prawem. Narzędzie zostało opracowane w ramach działania Grupy ekspertów wspierających EROD i może być wykorzystywane zarówno przez audytorów prawnych i technicznych w organach ochrony danych, jak i przez administratorów i podmioty przetwarzające, chcących przetestować własne strony internetowe

/więcej/