Historia napraw samochodu to dane osobowe właściciela (poprzedniego)

Nabywca używanego samochodu zazwyczaj jest zainteresowany jego historią, w tym historią napraw i przeglądów. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, biorąc pod uwagę, że nie zawsze sprzedający budzi pełne zaufanie. Problem może jednak pojawić się, gdy szczęśliwy (bądź nieszczęśliwy) nabywca zamierza uzyskać takie informacje z warsztatu, gdzie samochód był wcześniej serwisowany. Przekonał się o tym pewien Fin, który najpierw wojował z serwisem, a następnie poprosił o pomoc fiński organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych (Tietosuojavaltuutetun Toimisto). Ten, 8 czerwca br., rozstrzygnął ten spór wydając decyzję administracyjną kończącą to postępowanie. Organ nadzorczy wszczął postępowanie w tej sprawie na skutek skargi nabywcy samochodu. Skarżący wskazał, że po nabyciu auta, zwrócił się do przedstawiciela marki BMW w Finlandii, o udostępnienie mu historii jego konserwacji i napraw. Spowodowane to było licznymi awariami pojazdu, potencjalnie skutkującymi poważnymi i drogimi naprawami. Co istotne, jako podstawę prawną żądania udostępnienia wskazanych informacji, skarżący wskazał art. 15 RODO (prawo dostępu do danych osobowych).

/więcej/