Incydent ALAB sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
Pacjenci Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA,

W dniu wczorajszym, tj. 27 listopada br. podwykonawca naszego Instytutu odpowiedzialny za wykonywanie badań laboratoryjnych, spółka ALAB Laboratoria sp. z o.o., przekazał informację o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych wszystkich pacjentów, którzy w latach 2017 – 2023 wykonywali badania zlecone w ramach udzielanych im świadczeń medycznych. Ta informacja oznacza, że również Państwa dane, jako naszych Pacjentów mogą znaleźć się w posiadaniu hakerów – złodziei danych, ponieważ zlecając wykonanie badania na próbce materiału znajdują się następujące dane osobowe:

– imię, nazwisko,
– adres,
– PESEL,
– miejsce zamieszkania,
– wynik badania.

Są to dane osobowe wrażliwe, które podlegają szczególnej ochronie, a jednocześnie ich ujawnienie pozwala osobom trzecim na podszycie się pod Państwa, czyli kradzież tożsamości.

/więcej/