Incydent RODO – ORDO IURIS

W dniu 14 października 2023 roku doszło do wycieku części danych osobowych z systemu odpowiedzialnego za wysyłkę newslettera Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Zakres ujawnionych danych osobowych dotyczy wyłącznie: adresu e-mail, wybranej dla adresata formy grzecznościowej, języka wysyłki, informacji o statusie darczyńcy lub osoby, która nie jest darczyńcą Instytutu, dedykowanego adresatowi numerowi konta w naszym banku.

/więcej/