Kara za podpowierzenie. Administratorze pilnuj swojego procesora!

Hiszpański organ ds. ochrony danych nałożył karę w wysokości 72 tys. euro na administratora z powodu naruszenia przepisów art. 28 ust. 2 i art. 28 ust. 3 RODO. Stało się tak, choć nie zawarto żadnej umowy między administratorem a podmiotem podprzetwarzającym, a administrator nie był poinformowany o zaangażowaniu tego podmiotu w przetwarzanie.

/więcej/