Każdemu przysługuje prawo do ochrony praw podstawowych, w tym prawo do ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych, prawo do prywatności również i bezpieczeństwa to podstawowe prawa człowieka, które powinny towarzyszyć każdemu z nas, nawet w najbardziej dramatycznych okolicznościach. Dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) bacznie przygląda się sytuacji uchodźców z Ukrainy. UODO otrzymując sygnały o nieprawidłowościach związanych z przestrzeganiem podstawowego prawa, jakim jest ochrona danych osobowych i prawo do prywatności, wobec uchodźców z Ukrainy, będzie je szczegółowo analizował. Należy mieć na uwadze, że przestrzeganie praw podstawowych, spełnianie standardów ochrony danych osobowych, które są przewidziane dla obywateli naszego kraju, powinno dotyczyć wszystkich także uchodźców z Ukrainy. Zasady związane z ochroną danych osobowych nie mogą naruszać podstawowych praw i wolności każdego człowieka, niezależnie od obywatelstwa.

/więcej/