Każdy może sprawdzić, czy jego dane były w bazie pacjentów ALAB Laboratoria, upublicznionej przez hakerów

Po wycieku danych pacjentów ALAB Laboratoria, zespół CERT Polska wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki zasilił stronę bezpiecznedane.gov.pl numerami PESEL upublicznionymi przez hakerów z grupy „RA World”. Każdy może więc łatwo sprawdzić, czy jego dane osobowe są objęte wyciekiem z ALAB. W poniedziałek sieć laboratoriów ALAB poinformowała o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego w dniu 19 listopada. Podano, że incydent ten jest wynikiem działalności przestępczej mającej na celu wymuszenie na spółce okupu. W komunikacie czytamy również, że wstępna analiza incydentu wykazała, że osoby trzecie w sposób bezprawny mogły uzyskać dostęp do następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz wynik badania laboratoryjnego.

/więcej/