Librus rozsyła e-maile do szkół dotkniętych wyciekiem loginów/haseł. „Możliwość modyfikacji danych uczniów, (…) usuwania / dodawania kont użytkowników w systemie”

Email wysyłany jest z adresu: librus@librusmail.pl co może budzić podejrzenie, że to jakaś próba phishingu. To nie phishing. 

/więcej/