Monitoring w pracy – czy można nagrywać dźwięk?

Monitoring pracowników musi być zgodny nie tylko z przepisami krajowych (takich jak nasz kodeks pracy), ale również z przepisami RODO. Interesująca decyzja w tej sprawie została wydana przez hiszpański organ nadzorczy (Agencia Española de Protección de Datos– AEPD). Organ nałożył na pracodawcę (administratora) karę w wysokości 6 000 euro za użycie opcji nagrywania dźwięku w swoim systemie monitoringu, do weryfikacji rozmów pracownika z klientem, co zostało później wykorzystane do zwolnienia pracownika.

/więcej/