nformacja publiczna a rezygnacja z prawa do prywatności

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ujawnienie swoich danych osobowych w Internecie nie oznacza rezygnacji z prawa do prywatności. Sąd wskazał, że ujawnienie danych osobowych w ramach informacji publicznej wymaga bezpośredniej zgody zainteresowanego. Rozstrzygnięcie NSA dotyczyło sesji rady gminy, podczas której burmistrz ujawnił dane osobowe osoby, która pozwała gminę. Tą osobą był dziennikarz i przedsiębiorca, który prowadzi lokalny portal internetowy. Burmistrz, jako że dziennikarz wielokrotnie opisywał swój spór z samorządem, uznał, że owa osoba zrezygnowała z prawa do prywatności i może ujawnić jego imię i nazwisko jako skarżącego, podczas sesji rady miejskiej. Burmistrz powiedział: „po raz kolejny Pan T. złożył wniosek, (…) żądał od gminy milion złotych i od marszałka województwa małopolskiego drugi milion złotych”. Sama sesja rady miejskiej została nagrana i udostępniona na serwisie Youtube.

/więcej/