Nie będzie bazy osób zainteresowanych zakupem paliwa stałego

Po uwagach UODO z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw usunięto przepisy przewidujące utworzenie bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Prezes UODO konsekwentnie zabiega o takie ukształtowanie przepisów prawa, by nie dochodziło do nadmiarowego pozyskiwania danych osobowych. Przykładem takich działań jest opiniowanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, który przewidywał utworzenie bazy danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Miała być ona prowadzona przez ministra właściwego do spraw energii.

/więcej/