Nie da się dobrze chronić danych bez odpowiednich zabezpieczeń

Niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz brak regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności zastosowanych środków jednym z powodów nałożenia przez UODO administracyjnej kary pieniężnej w wysokości ponad 47 tys. zł. Do UODO wpłynęła informacja od podmiotu trzeciego, wskazująca na utratę dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej przez administratora. Dokumentacja ta zawierała m.in. dane osobowe pracowników administratora oraz osób będących stronami umów cywilnoprawnych. W związku z tymi informacjami UODO występował do administratora z kolejnymi pismami o udzielenie wyjaśnień. Administrator przyznał, że w wyniku ataku ransomware doszło do zablokowania dostępu do danych osobowych pracowników spółki. Nie umiał rozszyfrować danych, więc przyjął, że najkorzystniej będzie wstrzymać się od ingerowania w system.

/więcej/