Niepokojące dane z CERT Polska: dwa razy więcej zarejestrowanych incydentów

W 2023 roku liczba zarejestrowanych przez CSIRT NASK incydentów wyniosła 80,3 tys. To dwa razy więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Wciąż dominuje phishing – wynika z naszych informacji. Co roku CERT Polska, czyli CSIRT (Computer Security Incident Response Team – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) mieszczący się w strukturach NASK, publikuje raport podsumowujący ostatnie 12 miesięcy w cyberprzestrzeni. Zawiera zwykle informacje na temat ogólnej liczby zgłoszeń, liczby realnych incydentów i najczęściej występujących zagrożeń.

/więcej/