Nieskuteczne zabezpieczenia techniczne powodem nałożenia kary

Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 30 tys. zł na jednego z burmistrzów za dobór nieskutecznych zabezpieczeń dla wykorzystywanego systemu informatycznego oraz za ich nieprzetestowanie. Do organu nadzorczego wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych spowodowane atakiem ransomware na skutek wykorzystania podatności istniejącej w systemie teleinformatycznym. Podczas postępowania i po dokonaniu analizy materiału dowodowego UODO uznał, że faktyczną przyczyną wystąpienia ataku ransomware była niezaktualizowana baza wirusów. Co więcej, administrator przeprowadził w sposób nierzetelny analizę ryzyka (szczególnie w zakresie wykonywania kopii zapasowych), a także wdrożył niepełne środki techniczne i organizacyjne, które miały gwarantować bezpieczeństwo w procesie przetwarzania danych osobowych. Efektem tego było przełamanie zabezpieczeń wykorzystywanego przez administratora systemu informatycznego, a następnie zaszyfrowanie przetwarzanych w nim danych z użyciem złośliwego oprogramowania.

/więcej/