Numery ksiąg wieczystych znów były widoczne w Geoportalu

Przez co najmniej kilkadziesiąt godzin na Geoportalu można było podejrzeć numery ksiąg wieczystych nieruchomości.

Numer księgi wieczystej pozwala ustalić:

  • kto jest właścicielem nieruchomości,
  • jak i od kogo właściciel nabył nieruchomość,
  • jakie są cechy nieruchomości (np. metraż),
  • jaki jest numer PESEL,
  • jakie są imiona rodziców właściciela,
  • informacje o wierzytelnościach oraz hipotece.

/więcej/