Ochrona danych nie dotyczy IPN, chociaż sądy to kwestionują

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej wyłącza stosowanie w jego działalności przepisów o ochronie danych osobowych. Wątpliwości co do tego zgłasza Rzecznik Praw Obywatelskich i wskazuje, że z najnowszego orzecznictwa sądów wynika jednak, że można kwestionować poprawność i zgodność z prawem przetwarzania tych danych przez Instytut. A Urząd Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że nie może kontrolować tej instytucji. RPO przypomina, że kilkukrotnie prosił – najpierw Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, później Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o informacje na temat działań dotyczących zakresu stosowania art. 71 ustawy o IPN, który wyłącza stosowanie w działalności Instytutu Pamięci przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, z wyjątkiem prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego. Rzecznik zwraca uwagę, że po wejściu w życie przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), utrzymano ten przepis ustawy o IPN. Przyjęto, że przepisy RODO nie mają zastosowania do działalności IPN, nadając art. 71 brzmienie, zgodnie z którym do działalności Instytutu mają zastosowanie przepisy UE o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzenia Bazy.

/więcej/