Ochrona firmy przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni

Dzisiejszy, dynamicznie rozwijający się świat biznesu w żadnym wypadku nie może funkcjonować bez zaawansowanych procesów biznesowych realizowanych w formie cyfrowej, za pomocą systemów informatycznych i wszechobecnego dostępu do internetu. Z jednej strony wszędzie możemy usłyszeć o korzyściach wynikających z wdrożenia nowoczesnych technologii. Z drugiej, bagatelizujemy ryzyka związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Cyberbezpieczeństwo to obszar działań skupiający się na minimalizowaniu ryzyka wystąpienia incydentów związanych ze stabilnością informatycznej infrastruktury firmy. W praktyce, choć dziedzina ta rozwija się niesamowicie szybko, żadne przedsiębiorstwo nie może czuć się bezpieczne i w pełni chronione przed groźnymi cyberatakami.

/więcej/