Ochrona małoletnich w Internecie w Chinach

1 stycznia 2024 r. w Chinach weszła w życie ustawa o ochronie nieletnich w cyberprzestrzeni, której celem jest stworzenie pozytywnego środowiska dla małoletnich w Internecie. Ma to sprzyjać ich dobrostanowi fizycznemu i psychicznemu oraz ochronie uzasadnionych praw i interesów.

/więcej/