Panoptykon: Zintegrowana Platforma Analityczna potrzebuje społecznego nadzoru

Zintegrowana Platforma Analityczna ma służyć zbudowaniu jednej bazy danych, która stanie się narzędziem do pracy przy politykach publicznych opartych o dane na temat obywateli. pochodzące z rejestrów publicznych, takich jak m.in. dane ZUS / KRUS, GUS, poszczególnych resortów i bazy PESEL.

Wywiad z prawnikiem Fundacji Panoptykon Wojciechem Klickim  dot. najważniejszych wątpliwości wokół projektu.

/więcej/