Prawo do kopii danych a prawo dostępu

Prawo dostępu oraz prawo do kopii danych z RODO często są przedmiotem wielu nieporozumień. (…) Prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o przetwarzaniu danych nie ogranicza się zatem jedynie do obowiązku informowania podmiotu danych o procesie przetwarzania danych przez administratora podczas zbierania danych, lecz obejmuje również prawo do żądania informacji na późniejszym etapie przetwarzania, już po ich zebraniu.

/więcej/