Prezes UODO interweniuje u Prezesa Poczty Polskiej w sprawie zgubionych przesyłek z danymi

Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jest zaniepokojony skalą naruszeń ochrony danych osobowych związanych z gubieniem przesyłek nadanych przez administratorów danych. Często w kopertach są ważne dokumenty z szerokim zakresem danych osobowych czy nawet wyniki badań lekarskich. Dlatego Prezes UODO zwrócił się do Sebastiana Mikosza, Prezesa Poczty Polskiej, z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu wypracowanie rozwiązań w zakresie ograniczenia tego typu zdarzeń i wzmocnienie współpracy z nadawcami takiej korespondencji. Prezes UODO w piśmie z dnia 2 kwietnia br. skierowanym do Prezesa Poczty Polskiej zwrócił uwagę, że liczne przypadki utraty przesyłek lub doręczanie ich do niewłaściwych osób stanowią poważny problem dla administratorów danych. Muszą oni zgłaszać organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych z uwagi na to, że w przesyłkach są dane osobowe – w wielu przypadkach są to dane szczególnej kategorii.

/więcej/