Prezes UODO monitoruje sprawę wycieku danych pacjentów DCG Centrum Medyczne

Sprawa wycieku danych pacjentów wrocławskiej kliniki DCG Centrum Medyczne jest znana Prezesowi UODO. Organ nadzorczy w związku z tymi wydarzeniami podejmie działania w ramach zadań i uprawnień, przysługujących mu na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisów krajowych. Przypominamy, że osoby dotknięte naruszeniem ochrony danych osobowych powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z podmiotem, który przetwarza ich dane osobowe, by dowiedzieć się choćby o tym, jakie konkretne dane zostały np. wykradzione czy udostępnione osobie nieuprawnionej. Administrator, który zidentyfikuje u siebie naruszenie ochrony danych osobowych, które generuje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (czyli naruszenie może prowadzić do kradzieży tożsamości, straty finansowej czy też naruszenia tajemnic prawnie chronionych), powinien zawiadomić o tym te osoby. Konieczność zawiadomienia osób może mieć miejsce, gdy zakres ujawnionych danych obejmuje szczególne kategorie danych osobowych np. nr PESEL czy dane o stanie zdrowia.

/więcej/