Prezes UODO wycofuje skargę kasacyjną wniesioną do NSA

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2024 r. zapadły w sprawie dotyczącej przekazania przez Ministra Cyfryzacji danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej w związku z przygotowaniami organów administracji rządowej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. skłonił Prezesa UODO do wycofania skargi kasacyjnej w podobnej sprawie. Mirosław Wróblewski, Prezes UODO pismem procesowym z dnia 26 marca 2024 r. skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego cofnął skargę kasacyjną, jaką organ nadzorczy złożył od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającego postanowienie Prezesa UODO o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ze skargi jednego z obywateli na Ministerstwo Cyfryzacji, które przekazało Poczcie Polskiej jego dane osobowe na potrzeby tzw. wyborów kopertowych.

/więcej/