Prezes UODO zatwierdził Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” przygotowany przez Polską Federację Szpitali. Podpisany dokument to pierwszy w Europie kodeks obejmujący podmioty publiczne i prywatne z sektora medycznego. Dokument przewiduje odrębne mechanizmy monitorowania przestrzegania jego postanowień dla publicznych placówek medycznych. Przystąpienie do kodeksu nie wiąże się z członkostwem w żadnej organizacji. “Ochrona danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwo stają się kluczowymi aspektami dla sektora ochrony zdrowia. Kodeks stanowi ważny krok w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Jestem dumny, że to właśnie w Polsce został ustanowiony pierwszy Kodeks obejmujący również monitorowanie zarówno prywatnych jak i publicznych placówek leczniczych. Jako Polska Federacja Szpitali nieustannie działamy w zakresie wspierania szpitali, a Kodeks stanowi wymierną korzyść dla całego sektora. Kodeks jest także wyrazem strategii PFSz akcentującej promowanie dobrych praktyce w polskich szpitalach.” – powiedział Jarosław J. Fedorowski, Prezes, Polska Federacja Szpitali.

/więcej/