Projekt ustawy PiS niezgodny z RODO

Projekt ustawy o rejestrze osób publicznych, zgłoszony przez PiS, jest niezgodny z przepisami RODO – alarmuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co budzi poważne zastrzeżenia? Zdaniem Prezesa UODO Mirosława Wróblewskiego, projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne został opracowany bez uprzedniego dokonania oceny skutków dla ochrony danych osobowych. W związku z tym „nie wykazał niezbędności przetwarzania określonych danych dla realizacji zakładanego celu ani konieczności tworzenia kolejnego, co do zasady jawnego rejestru publicznego” – wskazuje.

/więcej/