Propozycje zmiany przepisów o sygnalistach wymagają poprawek

Zasady ochrony danych osób zgłaszających naruszenia prawa oraz osób, których dotyczy takie zawiadomienie powinny wynikać z przepisów ustawy – uważa Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODO ma zastrzeżenia do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 8 stycznia br. wznawiającego proces legislacyjny, który przygotował Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Swoje uwagi PUODO przekazał Maciejowi Berkowi, Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów, jako wskazówki do dalszych prac rządu nad tymi regulacjami. Mirosław Wróblewski zwraca uwagę, że projektodawca nie zdecydował się na dopuszczenie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, gdyż zgłoszenie wymaga podania danych, to jednak w innym miejscu projektowanych rozwiązań przewidział ochronę osób, które anonimowo zgłoszą naruszenie. Zdaniem Prezesa UODO to niekonsekwencja i należy skonstruować przepisy jednolicie kształtujące prawa i obowiązki osób, które zgłaszają informacje o naruszeniach prawa.

/więcej/