Przesyłkę poleconą więzień dostaje już otwartą. Odpowiedź Służby Więziennej

Zastępca rzecznika praw obywatelskich Wojciech Brzozowski napisał w tej sprawie do zastępcy dyrektora generalnego SW gen. Andrzeja Leńczuka. Do Biura RPO wpływają skargi od osób pozbawionych wolności na niewłaściwe postępowanie z kierowaną do nich prywatną korespondencją poleconą. Wskazują, że nie mają możliwości stwierdzenia, czy przesyłkę dostarczono im w stanie nienaruszonym. Jej odbiór potwierdzają bowiem dopiero po czynności funkcjonariuszy SW związanych z nadzorem lub cenzurą.

/więcej/