Ruszyła kampania wyborcza, a co z ochroną danych osobowych?

Choć wybory to dość wyjątkowy czas, to należy pamiętać, że wciąż obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorzy (komitety wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast itd.) muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów RODO. Spełnione muszą być obowiązki informacyjne oraz wdrożone odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Ponadto należy pamiętać o sformułowanej w RODO zasadzie legalności – każde przetwarzanie danych osobowych musi mieć swoją podstawę prawną, co w kampanii wyborczej najczęściej będzie spełnieniem obowiązku prawnego (np. zgłaszanie list kandydatów). Z kolei na podstawie zgody czy też uzasadnionego interesu administratora komitety wyborcze mogą dokonywać agitacji wyborczej. Ponadto komitety wyborcze w ramach agitacji wyborczej, mogą korzystać ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: książki telefonicznie, rejestry publiczne, komercyjne bazy – do kontaktu z wyborcami. Jednakże administrator będzie musiał pamiętać o realizacji wymagań art. 14 RODO i spełnieniu obowiązku informacyjnego (m.in. podaniu źródła pozyskania danych).

/więcej/