Sąd potwierdził – pracodawca nie może przetwarzać danych o zdrowiu pracownika bez jego zgody

Prawo.pl: Warszawski sąd uchylił karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników instytucji państwowej, którzy – wbrew zarządzeniu pracodawcy – nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Bo, jak orzekł, polecenie pracodawcy było sprzeczne z przepisami prawa, a takich poleceń pracownicy nie muszą wykonywać. W lutym 2022 r. opisaliśmy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 26 stycznia 2022 r. (sygn. akt VIII P 475/21), w którym sąd uchylił kary porządkowe nałożone przez pracodawcę będącego instytucją  państwową na grupę pracowników. Powodem sporu stało się wewnętrzne zarządzenie pracodawcy, w którym postanowił, że warunkiem przystąpienia do zajęć jest okazanie certyfikatu szczepienia i wypełnienie oświadczenia zdrowotnego, a w przypadku osób niezaszczepionych – poddanie się szybkiemu testowi antygenowemu oraz wypełnienie oświadczenia zdrowotnego. W ten sposób pracodawca zobowiązał swoich pracowników do przedstawiania informacji, których pozyskanie przez pracodawcę jest wątpliwe na gruncie obowiązującego prawa lub do poddawania się szybkiemu testowi antygenowemu, do czego zobowiązać zgodnie z przepisami nie może. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

/więcej/