Sąd: Protokoły rady pedagogicznej należy udostępnić

Protokoły rady pedagogicznej stanowią informację publiczną. Przed ich udostępnieniem należy dokonać ich anonimizacji. Jeżeli wiązałoby się to jednak z dużym nakładem sił i środków, należy wezwać wnioskodawcę do wykazania, że istnieje szczególny interes publiczny w ich udostępnieniu orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Dyrektor powiatowego zespołu szkół odmówił udostępnienia Prezesowi Oddziału ZNP protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej oraz uchwał podejmowanych na tych posiedzeniach. Wyjaśnił, że żądane dokumenty zawierają informacje osobowe podlegające szczególnej ochronie. Ponadto, protokoły, wobec obszerności wymagałyby dodatkowych działań organizacyjnych, które zakłóciłyby normalny tok działania szkoły i utrudniły wykonywanie przypisanych jej zadań.

/więcej/