Sąd zbada sprzeczność tzw. „ustawy abolicyjnej” z prawem Unii

Stowarzyszenie Watchdog Polska ma prawo wystąpić w imieniu obywateli w celu ochrony ich danych osobowych przekzanych Poczcie Polskiej przez 130 wójtów i burmistrzów w wyborach kopertowych na Prezydenta RP w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego – tak orzekł Sąd Rejonowy w Szamotułach. Teraz Sąd Rejonowy będzie merytorycznie badał argumenty dotyczące sprzeczności tzw. ustawy abolicyjnej z prawem Unii Europejskiej. Sąd Rejonowy w Szamotułach rozpoznawał zażalenie Sieci obywatelskiej Watchdog Polska na zarządzenie stołecznej Prokuratury Okręgowej. Uznała ona, że stowarzyszenie nie jest pokrzywdzone nielegalnym przekazaniem w tzw. wyborach kopertowych na prezydenta danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. i nie jest uprawnione do zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania dotyczącego ponad 130 wójtów i burmistrzów. Głównym problemem była odpowiedź na pytanie, czy stowarzyszenie, które nie posiada własnych danych osobowych, może występować w obronie interesów obywateli, których dane osobowe są przetwarzane? Wśród praktyków i teoretyków prawa ochrony danych osobowych zdania były podzielone.

/więcej/