Sprawozdanie UODO za 2022- konflikt interesów i monitoring wizyjny

W sprawozdaniu Urzędu Ochrony Danych Osobowych za rok 2022 oprócz statystyk przedstawiono również szereg zagadnień, z którymi zetknął się Urząd w swojej pracy, a nie zostały one wcześniej szerzej opisane. Jedne z ciekawszych dotyczą konfliktu interesu oraz monitoringu wizyjnego.

/więcej/