Szeroki zakres danych osobowych przy pieczy zastępczej. Rzecznik prosi o opinię PUODO

Rodziny zastępcze zwracają się do RPO w sprawie zakresu i bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w rejestrze danych związanych z pieczą, tworzonych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rejestr jest prowadzony przez starostę, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, marszałka województwa i wojewodę za pomocą zapewnionego przez ministra właściwego ds. rodziny systemu teleinformatycznego umożliwiającego prowadzenie tego rejestru, przekazywanie do niego danych, usuwanie z niego danych oraz udostępnianie z niego danych.

/więcej/