Technologia musi być zgodna z RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpatruje skargę dotyczącą ChatGPT, w której skarżący zarzuca twórcy tego narzędzia – firmie OpenAI to, że m.in. przetwarza ona dane w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny, a zasady na jakich się to odbywa są nieprzejrzyste. Postępowanie z pewnością będzie należało do trudnych, dotyczy firmy zlokalizowanej poza granicami Unii Europejskiej, a sam ChatGPT jest nowym i tak naprawdę jeszcze nieodkrytym – także dla badaczy nowych technologii – narzędziem wykorzystującym generatywną sztuczną inteligencję.

/więcej/