TSUE: za utratę kontroli nad danymi nie zawsze będzie odszkodowanie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 stycznia 2024 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. C 687/21 dotyczącej zadośćuczynienia za naruszenie przepisów RODO. W tym wyroku TSUE stwierdza, że sama obawa osoby, której dane osobowe zostały zagubione, że jej dane zostaną bezprawnie wykorzystane, sama w sobie nie może stanowić podstawy do odszkodowania, jeśli nie było możliwości, aby osoba trzecia zapoznała się z tymi danymi.

/więcej/