Tylko poprawna analiza pomaga dopasować środki i procedury do oszacowanego ryzyka

Burmistrz Miasta i Gminy został ukarany administracyjną karą pieniężną w kwocie 10 tys. zł. Okazało się, że administrator ten nie stosował odpowiednich środków organizacyjnych, które zapobiegłyby naruszeniu ochrony danych osobowych, do jakiego doszło na skutek nieuprawnionego kopiowania plików z danymi osobowymi. Mógłby temu zapobiec, przeprowadzając analizę ryzyka. Administrator zgłosił do UODO naruszenie ochrony danych osobowych polegające na wykonaniu przez pracownika kopii danych osobowych ze służbowego komputera na nieautoryzowany nośnik. Jak się okazało administrator ten, do dnia wystąpienia naruszenia nie stosował szyfrowania portów i innych narzędzi uniemożliwiających przenoszenie danych na nieautoryzowany nośnik.

/więcej/