Ujawnienie szczegółowych danych osobowych wierzycieli w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Odpowiedź PUODO

Media poinformowały o ujawnieniu szczegółowych danych osobowych wierzycieli zgłaszających swoją wierzytelność w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Takie dane z prowadzonych elektronicznie akt postępowania upadłościowego są dostępne dla wszystkich jego uczestników. A jak piszą media, dostęp do akt w KRZ może uzyskać każdy. Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi zarówno zakres udostępnianych danych w ramach dostępu do akt uczestników postępowania, jak i sposób ich zabezpieczenia w KRZ.
AKTUALIZACJA: Sprawa jest przedmiotem zainteresowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o wyjaśnienia, aktualnie trwa analiza przesłanej odpowiedzi – odpisał prezes UODO Jan Nowak.

/więcej/