Urząd nie powinien gromadzić kserokopii praw jazdy kandydatów do pracy

Specyfika zadań ustawowych realizowanych w naszej jednostce organizacyjnej powoduje, że duży odsetek zatrudnionych osób jest upoważniony do prowadzenia pojazdów służbowych kategorii B. W efekcie już na etapie rekrutacji kandydatów do pracy oczekujemy od nich przedłożenia w aplikacji kserokopii prawa jazdy jako dowodu potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień. Czy nasza praktyka jest właściwa?

/więcej/