Ustawa o ochronie małoletnich przed pornografią – czy na przedsiębiorców czeka chaos?

Projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie otrzymał pierwsze opinie w ramach konsultacji, w tym opinie przedstawił Prezes UKE oraz Prezes UODO. Wskazują oni na liczne niejasności w nakładanych na przedsiębiorcach obowiązkach, których nieprzestrzeganie grozi nałożeniem surowych kar. Projekt ustawy nakłada na dostawców internetu obowiązek oferowania abonentom bezpłatnego, prostego, skutecznego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych. Za naruszenie przepisów ustawy ma grozić kara do 3 proc. przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym oraz do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym.

/więcej/