W Danii zakazano rządowej aplikacji „prawo jazdy”

Duński organ ochrony danych zakazał rządowej aplikacji „Prawo Jazdy” dalszego przetwarzania danych osobowych 2,26 miliona obywateli, którzy w żaden sposób nie dołączyli do jej użytkowników. W Danii aplikacja „Prawo Jazdy” jest cyfrową alternatywą dla fizycznego prawa jazdy i zawiera informacje o imieniu i nazwisku posiadacza prawa jazdy, dacie i miejscu urodzenia, obywatelstwie, numerze prawa jazdy, numerze paszportu, zdjęciu paszportowym, numerze ubezpieczenia społecznego, stanie zdrowia oraz danych dotyczących wyroków skazujących i przestępstw. Obywatel Danii złożył skargę do duńskiego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez Duńską Agencję ds. Administracji Cyfrowej (administratora danych) jego danych osobowych w aplikacji prawa jazdy, w której nie był zarejestrowany, ani z której nie korzystał. Stwierdzono, że administrator przetwarzał dane osobowe około 3,96 miliona obywateli Danii posiadających prawo jazdy, ale tylko 1,7 miliona zarejestrowało się w aplikacji, podczas gdy pozostała grupa nie rejestrowała się w niej.

/więcej/