W przyszłym tygodniu Sejm wybierze nowego prezesa UODO

Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma zagłosować nad kandydaturami na nowego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W grudniu siedmiu kandydatów przedstawiło swoją wizję pełnienia urzędu podczas publicznego wysłuchania w Sejmie. Wśród najistotniejszych obszarów działań, które wymieniali podczas przemówień, najczęściej powtarzały się: odbudowa niezależności urzędu, upowszechnianie wiedzy o danych osobowych w społeczeństwie oraz wyzwania związane ze sztuczną inteligencją.

/więcej/