W Sejmie debata z udziałem kandydatów na prezesa UODO

Siedmiu kandydatów na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawiło swoją wizję pełnienia urzędu podczas publicznego wysłuchania w Sejmie. Wśród najistotniejszych obszarów działań, które wymieniali podczas przemówień, najczęściej powtarzały się: odbudowa niezależności urzędu, upowszechnianie wiedzy o danych osobowych w społeczeństwie, wdrażanie unijnych regulacji na polskim gruncie oraz wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. We wtorek w Sejmie odbywa się konferencja „Przyszłość ochrony danych osobowych w Polsce – w przededniu wyboru nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”. W roli prelegentów występują osoby ubiegające się o funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, których kandydatury uzyskały wstępne poparcie sił politycznych w parlamencie lub grup posłów. To łącznie siedmiu kandydatów: prof. Grzegorz Sibiga, dr Mirosław Gumularz, Andrzej Rybus – Tołłoczko, Jakub Groszkowski, Konrad Komornicki, Marcin Zadrożny oraz Mirosław Wróblewski. W trakcie swobodnych wystąpień kandydaci mogli przedstawić swoją wizję pełnienia urzędu oraz wskazać, ich zdaniem, najistotniejsze wyzwania w nadchodzącej kadencji.

/więcej/