WSA: Klauzula prasowa nie obejmuje prawa do bycia zapomnianym

Redaktor naczelny odmówił usunięcia danych osoby, której imię i nazwisko pojawiło się w artykułach na stronie internetowej tygodnika. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że „klauzula prasowa” wyłączająca zastosowanie niektórych przepisów RODO, nie obejmuje prawa do bycia zapomnianym. Oznacza to, że należy zbadać, czy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem.

Marek A. (dane zmienione) złożył skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zarzucił w niej niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) w dwóch artykułach na stronie internetowej tygodnika oraz nieuzasadnioną odmowę ich usunięcia przez redaktora naczelnego. Organ umorzył jednak postępowanie, co uzasadnił brakiem zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych do prasowej działalności dziennikarskiej. Nie zakończyło to sporu, ponieważ Marek A. złożył skargę.

/więcej/