WSA: Nie można nakazać udostępnienia notatki z danymi uczestników interwencji

Skarżący domagał się od komendanta udostępnienia pełnej treści policyjnej notatki, czyli z danymi osobowymi wszystkich uczestników interwencji. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że sprawa wykracza poza jego kompetencje i umorzył prowadzone postępowanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał mu rację i podkreślił, że nie było możliwości, by organ wydał decyzję zobowiązującą do udostępnienia pełnej treści notatki.

/więcej/