WSA: Radca prawny może wykorzystać dane, które pozyskał w innej sprawie

Przepisy umożliwiają przetwarzanie danych osobowych przez pełnomocnika strony przeciwnej w postępowaniach sądowych. Tym samym radca prawny mógł wykorzystać dokumenty, które zostały zgromadzone w ramach innego sporu między tymi samymi stronami. Natomiast zawiadomienie przez skarżącego prokuratury nie przemawia za tym, że doszło do nieprawidłowości w przetwarzaniu danych – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

/więcej/