WSA: Udostępnienie danych na potrzeby wyborów kopertowych naruszyło RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie dostrzegł problemu w przekazaniu spółce danych osobowych na potrzeby organizacji wyborów prezydenckich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że do udostępnienia danych doszło z naruszeniem przepisów RODO. Nie było bowiem przepisu prawa rangi ustawowej, który przewidywałby dla spółki jakiekolwiek zadania i obowiązki związane z organizacją wyborów. Marek A. (dane zmienione) wniósł do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargę na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Ministra Cyfryzacji i spółkę. Zarzucił, że organ przekazał jego dane zawarte w rejestrze PESEL, uzasadniając to koniecznością realizacji zadań związanych z organizacją wyznaczonych na 10 maja 2020 r. wyborów prezydenckich. Skarżący ocenił też, że podstawą przetwarzania jego danych osobowych nie mogła być decyzja, którą Prezes Rady Ministrów polecił spółce podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym.

/więcej/